Cenaclul literar «Noduri si Semne» NODURI ŞI SEMNE Cenaclul literar «Noduri si Semne»
Cenaclul literar «Noduri şi Semne» - «A detine adevarul este calea celesta. A cauta adevarul este calea omului.» - [Confucius]
NOUTĂŢI POEZIE PROZĂ ESEU TEATRU UMOR DIVERSE BIBLIOTECĂ
HOME
CREAŢII LITERARE
Autori-Texte-Opinii
Adaugă un text
Modifică/Şterge text
Modifică/Şterge opinie
ÎNREGISTRĂRI
Înscrie-te!
Modifică înscrierea
Şterge înscrierea
Schimbă parola
NOUTĂŢI
Ultimul text plasat
Ultimul autor înscris
Lista textelor
Lista comentariilor
OPINIA TA
Spune-ţi părerea!
NOU! NOU! NOU!
Termeni & Condiţii
Link-uri utile
Vrei un site personal?
CyberPoems
Poeme cibernetice
Soft nominalizat la Concursul Naţional de e-content, mai-2005
[Free download]
SITE-URI PRIETENE
»  Portal de divertisment
»  Anticariat online
»  Poeme cibernetice
»  Meditaţii, meditatori
»  AnteCV - Testare online
»  Management sexual
»  Testare/evaluare offline
»  Pro LOTO 6/49, 5/40
  Vizitatori:  17776823  
  Useri online:   62  
Cenaclul «Spune ceva»

Revista literara BOEMA

Filme si aplicatii multimedia educationale

DONATI
PENTRU CULTURĂ


Anunţuri: Antologie literară colectivă  
 
[ DIVERSE ] Lucia Pătraşcu

DESPRE O CARTE 11
 
POEZII PASTELATE – Conxtanţa Abãlaşei Donosã

Volumul de versuri ŢPOEZII PASTELATE" al doamnei CONSTANŢA ABÃLAŞEI-DONOSÃ, editura SINGUR, Târgovişte 2011, 58 pagini, face parte din Proiectul ŢÎntoarcerea poetului risipitor" iniţiat de editura ca acelaşi nume. Un cuvânt de prezentare vine, cu reverenţã, din partea domnului Ştefan Doru Dãncuş

Aceastã carte, pe care am primit-o în dar cu prilejul recentei expoziţii de picturã a autoarei, mã îndeamnã la câteva reflecţii. Pentru cã, vorbind despre aceastã scriitoare, poetã-pictoriţã şi pictoriţã-poetã, adeziunea celui care se aflã în faţa unei creaţii care-i aparţine este totalã. Puterea autoarei de a-şi exprima simţãmintele se împleteşte fericit cu puterea de a înţelege, de a simţi a celuilalt. De fapt, de a empatiza. Pentru cã cele douã pãrţi dau dovadã de bune intenţii: una de a transmite, cealaltã de a recepta. În mãsura în care acestea se întâlnesc pe drumul frumos al cunoaşterii, înrâurirea reciprocã este garantat fructuoasã. Cãci sufletul omenesc este înduioşat şi aceastã întâlnire aduce alinarea pe care o cautã fiecare.

Tablourile expuse, o creaţie plinã de vivacitate, care conţin lucrãri executate în acuarelã (flori, naturã staticã, peisaj), graficã în peniţã şi graficã mixtã, se datoreazã nu numai dragostei cu care a lucrat, ci şi realitãţii pe care a zugrãvit-o. Din ele izbucnesc efluvii de bucurie. O bucurie apropiatã de ingenuitatea copilãriei, în care fiecare a visat la soarele sãu crescãtor. Cãci pictoriţa este un om care iubeşte viaţa, exprimându-se în aceastã formã de descãtuşare a trãirilor din vãlãtucul unor norme care, eventual, i-ar putea constrânge înţelesurile. Subiectul fiecãrui tablou este reprezentat, în felul lui, de tot ceea ce, zi de zi, ne înconjoarã. Oameni; naturã; flori; edificii - esenţã de mândrie; portrete - prinos de admiraţie şi recunoştinţã. Într-un cuvânt viaţã!...

Despre compoziţia, expresia sau coloritul lucrãrilor? Aceştia sunt parametri pe care îi las spre analizã specialiştilor în domeniu…Voi spune doar cã partea picturalã a compoziţiei se împleteşte armonios cu acea parte poeticã a autoarei, care ne cheamã în fiecare tablou, pentru cã pictoriţa şi-a desenat trãirile sufletului sãu şi le-a lãsat sã vorbeascã privitorilor. Expresia tablourilor ne cheamã în lumea sa, în interioritatea sa sufleteascã, s-o aflãm şi sã o cunoaştem.

Despre culoare? În aceste tablouri culorile alterneazã una cu cealaltã, uneori îndrãzneţ, conducând la tuşe contrastante sau suave, ambele variante fiind la fel de captivante. Alteori, o culoare alterneazã cu ea însãşi şi creeazã nuanţe fericit alcãtuite. Este aceastã alternanţã o luptã interioarã?...Este ca o disputã metaforicã între culoare şi nonculoare, printr-o construcţie armonioasã, care reconciliazã nuanţele între ele, rezultând lumini şi umbre, ce ne subjugã sufletul?...Sau este doar un joc prin care pictoriţa se cautã, se regãseşte şi se autoreprezinã? Pentru cã noi vedem cum din fiecare tablou transpare bucuria omului simplu, cu suflet mare, a cãrui imaginaţie se converteşte în aşteptãri, temeri, iluzii strâns legate cu asumarea unui drept, prin care doreşte sã spunã ceva, ca un strigãt spre lume, aşa cum face şi în scrierile sale.

Ambele moduri artistice de exprimare (scrisul şi pictatul) ne aratã cã autoarea lor are o deosebitã mãiestrie, în care meşteşugul s-a împletit cu talentul şi peste toate se aşeazã, ca un corolar, dragostea de naturã, dragostea de oameni. Cãci doamna Constanţa Abãlaşei Donosã este şi o scriitoare redutabilã, fapt confirmat de numeroasele premii obţinute.

Volumul de versuri, ŢPoezii pastelate", în care penelul sufletului sãu zburdã neobosit pe clapele cuvintelor, reuşeşte sã prindã într-un şasiu de înţelegeri toate minunile din jurul sãu: frumuseţi din naturã, anotimpuri colorate, plecãri şi reveniri, rãtãciri şi regãsiri. Totul, cu o infinitã dragoste, aşa cum ne-a obişnuit în toate scrierile sale. ŢRevino şi-ţi / voi mai naşte / mângâieri de cuvânt / pe care sã le porţi / între palme, / strivite. (Revino!, pag. 41). Este chemarea acestei poete, care se închinã în Sfintele mânãstiri zidind în muzeul acestora picãtura de nemurire a picturilor sale, mulţumind Tatãlui pentru rodirea şi ocrotirea gândului bun. ŢTe caut în Sfânta Liturghie / Începutã în sunet de clopot." (Te caut, pag. 41). Se înclinã în faţa pânzei albe, care-i nemureşte visele: ŢÎncã o pasãre - / Se opreşte în grãdina mea, / Lângã celelalte pãsãri tãcute - / Ca-n uleiurile mele nepictate" (Peisaj, pag. 10).
Autoarea este mulţumitã de bucuria de a avea cui sã-i împãrtãşeascã trãirile sale. Poate fi un interlocutor cu care vorbeşte personal sau altul cãruia îi trimite scrisori. Grãdinii în care ŢDoar zãpada sclipitoare / e un covor fãrã sfârşit" (Scrisoare grãdinii, pag.10); iernii privilegiate, cãreia ŢPloaia, spalã toamna pãrãsitã / Aşternându-i iernii, / De nãmeţi, pufos covor." ( Scrisoare iernii, pag. 34); primãverii ŢDoresc ca primãvara / Sã-mi fie oglindã nocturnã…/ Sã-mi fie poem sau stih de iubire, / Pentru noi, pentru picturã." (Scrisoare primãverii, pag. 35); toamnei ŢAgãţatã-n crengi" (Toamnã supusã, pag. 36), când ŢTunã, plouã prãpãdind / Toamna-n gri s-a îmbrãcat." (Scrisoare toamnei, pag. 34).

Poeta, mereu gata sã dãruiascã ŢÎţi dau din dorul nevãzut / Un petic din inima mea /… / Îţi dãrui sufletul meu rãstignit…" (Îţi dãrui, pag. 40), închinã un vers de poezie pastelatã, pecetluind totul cu Ţ….mai mult / de-o îmbrãţişare: / sãrutul meu - / de toamnã şlefuit." (A mai trecut o zi, pag.45), încercând sã eternizeze propriul sãu timp între locul naşterii sale Ţceasul cu cuc şi-o casã veche" (Tablou cu amintiri, pag. 9) şi locul trãirilor sale ŢÎn parcul vechi, cu ceasul cunoscut /…/ Era popasul nostru sfânt / De întâlniri tãcute." (Oraşul cu amintiri, pag 7).
Cu multã dragoste închinã sonate timpului ŢDacã pasãre aş fi / Cãreia i s-ar fi dat / Destinul de a fi pictor, / Ţi-aş face un peisaj." (Sonata timpului., pag. 39); ochilor ŢCei ce vãd lumea pentru mine / Şi-mi descriu întreaga naturã" (Sonatã ochilor, pag. 41); naturii ŢCerul meu privea prin stele…Ploaia mea cânta prin stropi…./ Eu vedeam prin ochii minţii / Dorul tãu, şoptit în şoapte" (Sonatã de suflet, pag 40). Şi lasã un fel îndemn, ca un testament: ŢPicteazã o pasãre, un copil, / O grãdinã, o fereastrã. / Privind cerul descoperi pãmântul. / Privindu-mã pe mine / Te vei descoperi pe tine!" (Tablou, pag. 22).

Formula aceasta fericitã de a combina poezia cu pictura a condus, desigur, la o picturã plinã de poezie, la o poezie pastelatã, picturalã, fãrã a mediocriza pe vreuna dintre ele…Prin tot ceea ce realizeazã aceastã iubitoare de oameni şi de frumos, Constanţa Abãlaşei Donosã, doreşte cu ardoare sã arate tuturor, dar mai ales sieşi, cã este aici, în aceastã viaţã din care alege frumosul, oriunde s-ar afla el.!...Şi aici va rãmâne şi dupã!...
Este pictoriţa care face din tablourile sale o poezie!...
Este poeta care face din versurile sale un curcubeu de culori!...

Lucia Pãtraşcu, Brãila, 10 februarie 2014

 
                        Data înregistrãrii textului: 28.02.2014
                        Numãr accesãri / comentarii: 623 / 1
 
Texte recente
Nr Autor Domeniu Data text Titlu text A/C
1 Octav Daniel POEZIE 17.06.2019 canal 4/0
2 Corina Claudia Ionia POEZIE 17.06.2019 Caprifoi 3/0
3 cotangenta POEZIE 17.06.2019 universul s-a nãscut din dragoste 9/0
4 catana iulian POEZIE 16.06.2019 ...regret şi picãturi de ploaie 11/0
5 Aurel Conțu POEZIE 16.06.2019 Nervi 8/0
6 nuculus POEZIE 16.06.2019 Criticã 8/0
7 nuculus POEZIE 16.06.2019 Înãuntru 6/0
8 elbi POEZIE 15.06.2019 Acestui Domn 11/0
9 Aurel Conțu POEZIE 15.06.2019 Prãpãstii 7/0
10 Octav Daniel POEZIE 13.06.2019 asamblarea 10/0
11 braniste POEZIE 13.06.2019 Timpul 12/0
12 Aurel Conțu POEZIE 13.06.2019 Ochi 9/0
13 cotangenta POEZIE 13.06.2019 nu durerea naşte ţipãtul 13/0
14 cotangenta POEZIE 13.06.2019 prãpastia îmi aduce ţipãtul înapoi 8/0
15 Aurel Conțu POEZIE 10.06.2019 Rugã 15/0
16 Alexandre Devries POEZIE 10.06.2019 Prefa-ma 19/0
17 Octav Daniel POEZIE 09.06.2019 postum 20/0
18 elbi POEZIE 09.06.2019 Tot mai aproape 25/0
19 catana iulian PROZA 09.06.2019 Un rând,o şoaptã,o dorinţã... 22/0
20 cotangenta POEZIE 09.06.2019 oricât te-ai blestema 19/0
[ HOME ]
Comentarii recente
Nr Autor text Titlu text Comentator Text comentariu
1 cotangenta blestem e lipsa ta romulus Frumos,profund,trãiri i...
2 nuculus Zbatere nuculus Multumesc...
3 nuculus Zbatere Lisette Versurile tale denota o traire...
4 Alexandre Devries Manifest doriangri Un manifest arata revolta auto...
5 Daniel BG Strigãt peste Prut elbi Frumos dar...corecteaza pe ici...
6 ruddy Sã plouã curat! romulus Ma bucur ca pot citi asemenea ...
7 Lisette Privire dincolo de veac Lisette Va mulţumesc, prieteni!...
8 Lisette Privire dincolo de veac Teodora ,,Eşti suflet în su...
9 Rebeca Cefalan Strigãt osiris Eşti minunatã, Reb...
10 osiris Pe şine de tramvai Lisette Impresionante, versurile tale!...
11 Lisette Privire dincolo de veac elbi Subscriu......
12 Lisette Pe cont propriu Lisette Multumesc, Osiris!...
13 elbi Coboarã, Doamne Lisette Aşa sã fie! Frumoa...
14 Lisette Pe cont propriu osiris O realitate durã, creio...
15 Lisette Privire dincolo de veac osiris Frumos şi dureros de adev...
16 ruddy Sã plouã curat! romulus Superb! ...
17 ruddy Sã plouã curat! Teodora Dorinţe fireşti, min...
18 Octav Daniel Am iubit-o Alexandre Devries Superb!...
19 Aurel Conțu Disoluţie elbi Frumos si adevarat......
20 Aurel Conțu Acoperiri elbi ...pe care nu l-a gasit niciod...
[ HOME ]
[ Click aici pentru a vedea un autor / text la întâmplare! ]
Cenaclul Literar Online
«Noduri şi Semne»
Revista Boem@
EXPOZIŢIE DE CARTE
Clelia IFRIM, Frontiera, Ed. Universitara, Bucuresti, 2008
ANTOLOGIE LITERARĂ
Arhiva de ANTOLOGII
FESTIVALUL ASPRA 2014
Biblioteca CENACLULUI
Cărţi publicate de membri
ACTIVITATE LITERARĂ
Arhivă IMAGINI
ATELIER LITERAR
Dicţionar de tehnici
Figuri de stil
Starea poeziei
Literatura fantastică
Curente literare
Reguli de ortografie
Ghid de exprimare
Contact
Istoria cenaclului
Membrii cenaclului
PUBLICÃ ŞI TU!
ONOMANTIA
MĂREŢIA OMULUI
MenStrict
Cel mai util cadou pentru iubita ta!
[ Free download]
Revista literara BOEMA
Editura InfoRapArt

OPINII
Opiniile sau punctele de vedere întâlnite aici aparţin celor care le-au exprimat.
POEZIE      PROZĂ      ESEU      TEATRU      UMOR      DIVERSE      BIBLIOTECĂ
Contact: webmaster@inforapart.ro              Copyright © 2002 - ANA & DAN