Cenaclul literar «Noduri si Semne» NODURI ŞI SEMNE Cenaclul literar «Noduri si Semne»
Cenaclul literar «Noduri şi Semne» - «Iluzia este motorul si secretul faptei.» - [Emil Cioran]
NOUTĂŢI POEZIE PROZĂ ESEU TEATRU UMOR DIVERSE BIBLIOTECĂ
HOME
CREAŢII LITERARE
Autori-Texte-Opinii
Adaugă un text
Modifică/Şterge text
Modifică/Şterge opinie
ÎNREGISTRĂRI
Înscrie-te!
Modifică înscrierea
Şterge înscrierea
Schimbă parola
NOUTĂŢI
Ultimul text plasat
Ultimul autor înscris
Lista textelor
Lista comentariilor
OPINIA TA
Spune-ţi părerea!
NOU! NOU! NOU!
Termeni & Condiţii
Link-uri utile
Vrei un site personal?
CyberPoems
Poeme cibernetice
Soft nominalizat la Concursul Naţional de e-content, mai-2005
[Free download]
SITE-URI PRIETENE
»  Portal de divertisment
»  Anticariat online
»  Poeme cibernetice
»  Meditaţii, meditatori
»  AnteCV - Testare online
»  Management sexual
»  Testare/evaluare offline
»  Pro LOTO 6/49, 5/40
  Vizitatori:  15520878  
  Useri online:   21  
Cenaclul «Spune ceva»

Revista literara BOEMA

Filme si aplicatii multimedia educationale

DONATI
PENTRU CULTURĂ


Anunţuri: Antologie literară colectivă  
 
[ DIVERSE ] Lucia Pătraşcu

DESPRE O CARTE 11
 
POEZII PASTELATE â€" ConxtanÅ£a AbălaÅŸei Donosă

Volumul de versuri â€ţPOEZII PASTELATE” al doamnei CONSTANÅ¢A ABÄ‚LAÅţEI-DONOSÄ‚, editura SINGUR, TârgoviÅŸte 2011, 58 pagini, face parte din Proiectul â€ţÃŽntoarcerea poetului risipitor” iniÅ£iat de editura ca acelaÅŸi nume. Un cuvânt de prezentare vine, cu reverenţă, din partea domnului Åţtefan Doru DăncuÅŸ

Această carte, pe care am primit-o în dar cu prilejul recentei expoziţii de pictură a autoarei, mă îndeamnă la câteva reflecţii. Pentru că, vorbind despre această scriitoare, poetă-pictoriţă şi pictoriţă-poetă, adeziunea celui care se află în faţa unei creaţii care-i aparţine este totală. Puterea autoarei de a-şi exprima simţămintele se împleteşte fericit cu puterea de a înţelege, de a simţi a celuilalt. De fapt, de a empatiza. Pentru că cele două părţi dau dovadă de bune intenţii: una de a transmite, cealaltă de a recepta. În măsura în care acestea se întâlnesc pe drumul frumos al cunoaşterii, înrâurirea reciprocă este garantat fructuoasă. Căci sufletul omenesc este înduioşat şi această întâlnire aduce alinarea pe care o caută fiecare.

Tablourile expuse, o creaţie plină de vivacitate, care conţin lucrări executate în acuarelă (flori, natură statică, peisaj), grafică în peniţă şi grafică mixtă, se datorează nu numai dragostei cu care a lucrat, ci şi realităţii pe care a zugrăvit-o. Din ele izbucnesc efluvii de bucurie. O bucurie apropiată de ingenuitatea copilăriei, în care fiecare a visat la soarele său crescător. Căci pictoriţa este un om care iubeşte viaţa, exprimându-se în această formă de descătuşare a trăirilor din vălătucul unor norme care, eventual, i-ar putea constrânge înţelesurile. Subiectul fiecărui tablou este reprezentat, în felul lui, de tot ceea ce, zi de zi, ne înconjoară. Oameni; natură; flori; edificii - esenţă de mândrie; portrete - prinos de admiraţie şi recunoştinţă. Într-un cuvânt viaţă!...

Despre compoziţia, expresia sau coloritul lucrărilor? Aceştia sunt parametri pe care îi las spre analiză specialiştilor în domeniu…Voi spune doar că partea picturală a compoziţiei se împleteşte armonios cu acea parte poetică a autoarei, care ne cheamă în fiecare tablou, pentru că pictoriţa şi-a desenat trăirile sufletului său şi le-a lăsat să vorbească privitorilor. Expresia tablourilor ne cheamă în lumea sa, în interioritatea sa sufletească, s-o aflăm şi să o cunoaştem.

Despre culoare? În aceste tablouri culorile alternează una cu cealaltă, uneori îndrăzneţ, conducând la tuşe contrastante sau suave, ambele variante fiind la fel de captivante. Alteori, o culoare alternează cu ea însăşi şi creează nuanţe fericit alcătuite. Este această alternanţă o luptă interioară?...Este ca o dispută metaforică între culoare şi nonculoare, printr-o construcţie armonioasă, care reconciliază nuanţele între ele, rezultând lumini şi umbre, ce ne subjugă sufletul?...Sau este doar un joc prin care pictoriţa se caută, se regăseşte şi se autoreprezină? Pentru că noi vedem cum din fiecare tablou transpare bucuria omului simplu, cu suflet mare, a cărui imaginaţie se converteşte în aşteptări, temeri, iluzii strâns legate cu asumarea unui drept, prin care doreşte să spună ceva, ca un strigăt spre lume, aşa cum face şi în scrierile sale.

Ambele moduri artistice de exprimare (scrisul şi pictatul) ne arată că autoarea lor are o deosebită măiestrie, în care meşteşugul s-a împletit cu talentul şi peste toate se aşează, ca un corolar, dragostea de natură, dragostea de oameni. Căci doamna Constanţa Abălaşei Donosă este şi o scriitoare redutabilă, fapt confirmat de numeroasele premii obţinute.

Volumul de versuri, â€ţPoezii pastelate”, în care penelul sufletului său zburdă neobosit pe clapele cuvintelor, reuÅŸeÅŸte să prindă într-un ÅŸasiu de înÅ£elegeri toate minunile din jurul său: frumuseÅ£i din natură, anotimpuri colorate, plecări ÅŸi reveniri, rătăciri ÅŸi regăsiri. Totul, cu o infinită dragoste, aÅŸa cum ne-a obiÅŸnuit în toate scrierile sale. â€ţRevino ÅŸi-Å£i / voi mai naÅŸte / mângâieri de cuvânt / pe care să le porÅ£i / între palme, / strivite. (Revino!, pag. 41). Este chemarea acestei poete, care se închină în Sfintele mânăstiri zidind în muzeul acestora picătura de nemurire a picturilor sale, mulÅ£umind Tatălui pentru rodirea ÅŸi ocrotirea gândului bun. â€ţTe caut în Sfânta Liturghie / ÃŽncepută în sunet de clopot.” (Te caut, pag. 41). Se înclină în faÅ£a pânzei albe, care-i nemureÅŸte visele: â€ţÃŽncă o pasăre - / Se opreÅŸte în grădina mea, / Lângă celelalte păsări tăcute - / Ca-n uleiurile mele nepictate” (Peisaj, pag. 10).
Autoarea este mulÅ£umită de bucuria de a avea cui să-i împărtăşească trăirile sale. Poate fi un interlocutor cu care vorbeÅŸte personal sau altul căruia îi trimite scrisori. Grădinii în care â€ţDoar zăpada sclipitoare / e un covor fără sfârÅŸit” (Scrisoare grădinii, pag.10); iernii privilegiate, căreia â€ţPloaia, spală toamna părăsită / AÅŸternându-i iernii, / De nămeÅ£i, pufos covor.” ( Scrisoare iernii, pag. 34); primăverii â€ţDoresc ca primăvara / Să-mi fie oglindă nocturnă…/ Să-mi fie poem sau stih de iubire, / Pentru noi, pentru pictură.” (Scrisoare primăverii, pag. 35); toamnei â€ţAgăţată-n crengi” (Toamnă supusă, pag. 36), când â€ţTună, plouă prăpădind / Toamna-n gri s-a îmbrăcat.” (Scrisoare toamnei, pag. 34).

Poeta, mereu gata să dăruiască â€ţÃŽÅ£i dau din dorul nevăzut / Un petic din inima mea /… / ÃŽÅ£i dărui sufletul meu răstignit…” (ÃŽÅ£i dărui, pag. 40), închină un vers de poezie pastelată, pecetluind totul cu â€ţ….mai mult / de-o îmbrăţiÅŸare: / sărutul meu - / de toamnă ÅŸlefuit.” (A mai trecut o zi, pag.45), încercând să eternizeze propriul său timp între locul naÅŸterii sale â€ţceasul cu cuc ÅŸi-o casă veche” (Tablou cu amintiri, pag. 9) ÅŸi locul trăirilor sale â€ţÃŽn parcul vechi, cu ceasul cunoscut /…/ Era popasul nostru sfânt / De întâlniri tăcute.” (OraÅŸul cu amintiri, pag 7).
Cu multă dragoste închină sonate timpului â€ţDacă pasăre aÅŸ fi / Căreia i s-ar fi dat / Destinul de a fi pictor, / Å¢i-aÅŸ face un peisaj.” (Sonata timpului., pag. 39); ochilor â€ţCei ce văd lumea pentru mine / Åţi-mi descriu întreaga natură” (Sonată ochilor, pag. 41); naturii â€ţCerul meu privea prin stele…Ploaia mea cânta prin stropi…./ Eu vedeam prin ochii minÅ£ii / Dorul tău, ÅŸoptit în ÅŸoapte” (Sonată de suflet, pag 40). Åţi lasă un fel îndemn, ca un testament: â€ţPictează o pasăre, un copil, / O grădină, o fereastră. / Privind cerul descoperi pământul. / Privindu-mă pe mine / Te vei descoperi pe tine!” (Tablou, pag. 22).

Formula aceasta fericită de a combina poezia cu pictura a condus, desigur, la o pictură plină de poezie, la o poezie pastelată, picturală, fără a mediocriza pe vreuna dintre ele…Prin tot ceea ce realizează această iubitoare de oameni ÅŸi de frumos, ConstanÅ£a AbălaÅŸei Donosă, doreÅŸte cu ardoare să arate tuturor, dar mai ales sieÅŸi, că este aici, în această viaţă din care alege frumosul, oriunde s-ar afla el.!...Åţi aici va rămâne ÅŸi după!...
Este pictoriţa care face din tablourile sale o poezie!...
Este poeta care face din versurile sale un curcubeu de culori!...

Lucia Pătraşcu, Brăila, 10 februarie 2014

 
                        Data înregistrãrii textului: 28.02.2014
                        Numãr accesãri / comentarii: 517 / 1
 
Texte recente
Nr Autor Domeniu Data text Titlu text A/C
1 cotangenta POEZIE 23.06.2018 visele sunt material de construit sc?ri la cer 0/0
2 cotangenta POEZIE 23.06.2018 nu suntem liberi decât pentru un ?ip?t 2/0
3 Geanina Moldovanu POEZIE 22.06.2018 Soarta impotriva sortii 9/0
4 Geanina Moldovanu POEZIE 22.06.2018 Refren etern 9/0
5 Cartaphilus POEZIE 21.06.2018 Neputincios 10/0
6 bis POEZIE 20.06.2018 Explica?ia potrivit? nu e în DEX 18/0
7 ruddy POEZIE 19.06.2018 Dor de Vama 10/0
8 elbi POEZIE 15.06.2018 Mai mult decat oricand 36/1
9 ruddy POEZIE 12.06.2018 Un poem de catifea 28/2
10 elbi POEZIE 12.06.2018 Istoria se scrie 31/1
11 elbi POEZIE 11.06.2018 Cateva litere 30/1
12 Mariami POEZIE 11.06.2018 Ura striga ura 57/0
13 elbi POEZIE 09.06.2018 Pâna la urma 23/0
14 cotangenta POEZIE 07.06.2018 cresc lumile sub lupa poetului 43/2
15 ruddy POEZIE 05.06.2018 In goana dupa moarte 35/2
16 ladyinblack POEZIE 04.06.2018 Nocturn? 56/0
17 romulus POEZIE 03.06.2018 fluid 54/4
18 elbi POEZIE 03.06.2018 Doar alegând 57/1
19 cotangenta POEZIE 15.05.2018 fericit este punctul liber și neatârnat nimănui 28/1
20 elsis POEZIE 15.05.2018 Breaking news 22/1
[ HOME ]
Comentarii recente
Nr Autor text Titlu text Comentator Text comentariu
1 cotangenta lumea e o sumă de compromisuri Geanina Moldovanu Am plans... asa este....
2 elbi Mai mult decat oricand romulus Suntem vinova?i pentru situa?i...
3 romulus Armonie romulus Va mul?umesc!...
4 romulus De ziua ta romulus Pentru so?ia mea ...
5 ruddy Un poem de catifea elbi Un poem de catifea......
6 ruddy Un poem de catifea romulus Mi-a pl?cut mult ideea de a tr...
7 romulus De prea mult dor romulus Multumesc!...
8 romulus fluid romulus Multumesc pentru vizit?,Ruddy!...
9 romulus De prea mult dor ruddy Vers fain. Chiar daca l-am cit...
10 romulus fluid ruddy Ce poem frumos! Revin cu drag....
11 cotangenta cresc lumile sub lupa poetului ruddy Cred ca intrebarea finala e re...
12 elbi Cateva litere ruddy Vers frumos. In vremuri tulbur...
13 elbi Istoria se scrie ruddy Ce frumos! Mi s-a f?cut pielea...
14 cotangenta cresc lumile sub lupa poetului romulus Lumea toat? a devenit un pusti...
15 ruddy In goana dupa moarte elbi Adevarat!...
16 ruddy In goana dupa moarte romulus Frumos!Ultima strof? mi-a r?ma...
17 cotangenta fericit este punctul liber È™i neatârnat nimănui romulus Un punct de iubire la în...
18 romulus fluid romulus Multumesc!...
19 romulus fluid elbi Foarte frumos!...
20 Nicoleta I. Neliniştea inimii îndrăgostite romulus Credin?a are puterea de a tran...
[ HOME ]
[ Click aici pentru a vedea un autor / text la întâmplare! ]
Cenaclul Literar Online
«Noduri şi Semne»
Editura InfoRapArt
EXPOZIŢIE DE CARTE
Ion ZIMBRU, Ce zgomot face cântecul când moare, Galati, 2006
ANTOLOGIE LITERARĂ
Arhiva de ANTOLOGII
FESTIVALUL ASPRA 2014
Biblioteca CENACLULUI
Cărţi publicate de membri
ACTIVITATE LITERARĂ
Arhivă IMAGINI
ATELIER LITERAR
Dicţionar de tehnici
Figuri de stil
Starea poeziei
Literatura fantastică
Curente literare
Reguli de ortografie
Ghid de exprimare
Contact
Istoria cenaclului
Membrii cenaclului
PUBLICÃ ŞI TU!
ONOMANTIA
MĂREŢIA OMULUI
MenStrict
Cel mai util cadou pentru iubita ta!
[ Free download]
Revista literara BOEMA
Editura InfoRapArt

OPINII
Opiniile sau punctele de vedere întâlnite aici aparţin celor care le-au exprimat.
POEZIE      PROZĂ      ESEU      TEATRU      UMOR      DIVERSE      BIBLIOTECĂ
Contact: webmaster@inforapart.ro              Copyright © 2002 - ANA & DAN