Cenaclul literar «Noduri si Semne» NODURI ŞI SEMNE Cenaclul literar «Noduri si Semne»
Cenaclul literar «Noduri şi Semne» - «O, de ar fi o moarte fara ca eu sa mor!» - [Mihail Eminescu]
NOUTĂŢI POEZIE PROZĂ ESEU TEATRU UMOR DIVERSE BIBLIOTECĂ
HOME
CREAŢII LITERARE
Autori-Texte-Opinii
Adaugă un text
Modifică/Şterge text
Modifică/Şterge opinie
ÎNREGISTRĂRI
Înscrie-te!
Modifică înscrierea
Şterge înscrierea
Schimbă parola
NOUTĂŢI
Ultimul text plasat
Ultimul autor înscris
Lista textelor
Lista comentariilor
OPINIA TA
Spune-ţi părerea!
NOU! NOU! NOU!
Termeni & Condiţii
Link-uri utile
Vrei un site personal?
CyberPoems
Poeme cibernetice
Soft nominalizat la Concursul Naţional de e-content, mai-2005
[Free download]
SITE-URI PRIETENE
»  Portal de divertisment
»  Anticariat online
»  Poeme cibernetice
»  Meditaţii, meditatori
»  AnteCV - Testare online
»  Management sexual
»  Testare/evaluare offline
»  Pro LOTO 6/49, 5/40
  Vizitatori:  15494483  
  Useri online:   4  
Cenaclul «Spune ceva»

Revista literara BOEMA

Filme si aplicatii multimedia educationale

DONATI
PENTRU CULTURĂ


Anunţuri: Antologie literară colectivă  

Fisa de Autor
Nume autor (pseudonim): Chiriac George (georgechiriac)
Adresã:  
Localitate (Judeţ): Onesti (Bacau)
E-mail:
Data înscrierii: 05.11.2006 09:20:29
Scurtã biografie: Într-o lume nebunã în care scara valorilor morale, etice ºi religioase este rãsturnatã spre negativism, trãim printre bucurii vacarmul ºi mizeria zilei de astãzi. Ne trãim vieþile conturate de fascinaþie într-o lume nereceptibilã ºi insensibilã la tot ceea ce înseamnã frumos, atmosferã de vis, fericire. Am sã patrund în continuare în interiorul obscuritaþii sufletului prin tristeþea si post-modernismul din inima lumii. Ajung într-o dimensiune amplã în ruginiul asfinþit, acolo unde dansul solar îmi dã viaþã, apoi am coborât pe scãrile adânc sãpate ale subzistenþei pânã la seninãtatea gândului tremurat de idei. Acum mã simt ºi declar cu cea mai mare bucurie în suflet: sunt om ! ªi aripile pot zbura dacã ai imaginaþia bogatã în speranþe ºi vise puternice. În jurul meu, speranþa valseazã pe un dans în jurul anilor risipiþi bizar ce curg prin viaþã. Cum sã valseze speranþele într-un dans pe un fir de aþã perfect întins? E imposibil… Valseazã în inimi, gânduri ºi prin suflete rãspândind luminã. ªtiu doar cã speranþa aceasta sentimentalã prin conþinutul ei mi-a zâmbit ºi m-a rugat sã vã amintesc cã încã existã. Îmi dã puterea de a merge cât mai departe, dincolo de imposibil, nemurire, subconºtient. Hai spre cotloanele gândirii ºi încearcã sã vezi paºii de dans uluitori ai speranþei. Ori de câte ori am sperat la o altã viaþã am dorit sã rãtãcim spre calea absolutului, prin locuri ireale, imateriale ºi inefabile, pierduþi pentru totdeauna în contemplare. Poate cã în aceste sacre momente ne încãrcãm cu o energie pozitivã aparte, care sperãm sã ne ajute adesea sã trecem peste greutãþile crude ale vieþii. Ar trebui sã ne prefacem mãcar cã ne gândim la speranþele care creioneazã mii de imagini sugestive, sã eliberãm sentimente vii din noi, sã levitãm spre calea intensã a fericirii, alãturi de un sentimentalism aparte ce ne dã putere sã mergem tot înainte. Un zâmbet în loc de alinare aduce durere. O dulce ºi amarã durere. Scrisul este o armã uºoarã ca vântul ºi puternic ca un trãsnet. Scriu cum vorbesc ºi vorbesc ca toþi ceilalþi oameni. Acesta e principiul pe care l-au adoptat cei mai mulþi dintre scriitorii noºtri contemporani. ªi, dacã stãruim cu tot dinadinsul asupra acestui principiu, limba nu atârnã de cei care scriu ci de cei care citesc. Dacã omul are vocea sa ºi natura o are pe a sa, evenimentele au de asemenea o voce a lor. Misiunea poetului este de a topi într-o singurã formã cântecele acestor trei glasuri care conþin o triplã povaþã: prima se adreseazã inimii, a doua sufletului ºi a treia spritului. O pot numi trilogia existenþialã. Acest spirit care viseazã, spritul de poet este o melodie care încântã ºi trãieºte totul ca într-o visare. El nu a primit sfaturi decât de la sentimente, naturã, de la adevãr ºi speranþe, incertitudini ºi clipe de nostalgie ºi nu în ultimul rând de la inspiraþie. Poezia este o metaforã, un absolut cinic al vieþii. Poezia se naºte din meditaþie ºi inspiraþie. Meditaþia este o însuºire, inspiraþia este un talent. Mulþi oameni pot sã mediteze, dar puþini sunt inspiraþi. Este greu sã gãsim cuvinte mai potrivite pentru descrierea sufleteascã decât o pot face versurile care ne caracterizeazã ºi lasã a ieºi la ivealã acel eu pur. Nu vreau sã par a fi altcineva decât ceea ce sunt. Pot sã scriu despre sentimentul care mi-a predominat viaþa cel mai puternic ºi m-a înãlþat spiritual cel mai aprape de visuri transformate zi de zi în mii realitãþi pe care am urcat mereu treaptã cu treaptã. Viaþa nu ne oferã mereu doar trandafiri ºi visãri, ne oferã însã posibilitãþi ºi drumuri care ne pot înãlþa sau ne pot coborâ. Nu este uºor sã te înalþi în momentele în care simþi cã aripile îþi sunt prea slãbite pentru a mai putea zbura, dar este minunat sã simþi cum aripile primesc puterea din interiorul tãu, în momentul în care începi sã vezi ºi sã asculþi în orice clipã inima ºi sufletul. Nu sunt nebun dupã poezie, nu pot fi numit scriitor, poate am sã mai scriu…
Domenii de creaţie: poezie
Nr.Texte/Accesãri/Comentarii: 11 / 7788 / 3
[ HOME ]
Cenaclul Literar Online
«Noduri şi Semne»
Editura InfoRapArt
EXPOZIŢIE DE CARTE
Daniel CORBU, Urmele lui Dumnezeu..., Ed. Princeps Edit, Iasi, 2009
ANTOLOGIE LITERARĂ
Arhiva de ANTOLOGII
FESTIVALUL ASPRA 2014
Biblioteca CENACLULUI
Cărţi publicate de membri
ACTIVITATE LITERARĂ
Arhivă IMAGINI
ATELIER LITERAR
Dicţionar de tehnici
Figuri de stil
Starea poeziei
Literatura fantastică
Curente literare
Reguli de ortografie
Ghid de exprimare
Contact
Istoria cenaclului
Membrii cenaclului
PUBLICÃ ŞI TU!
ONOMANTIA
MĂREŢIA OMULUI
MenStrict
Cel mai util cadou pentru iubita ta!
[ Free download]
Revista literara BOEMA
Editura InfoRapArt

OPINII
Opiniile sau punctele de vedere întâlnite aici aparţin celor care le-au exprimat.
POEZIE      PROZĂ      ESEU      TEATRU      UMOR      DIVERSE      BIBLIOTECĂ
Contact: webmaster@inforapart.ro              Copyright © 2002 - ANA & DAN