,

ANTOLOGIE COLECTIVĂ

Antologia de Primăvară 2022

Sub coordonarea unui grup de scriitori profesioniști, membri ai asociaţiei culturale A.S.P.R.A. - Asociaţiea Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice, împreună cu editura InfoRapArt, ne propunem realizarea unei noi antologii colective de creaţii literare (poezie, proză scurtă, eseu, teatru, umor), cu autori de pretutindeni, inclusiv membri ai cenaclului, cititori, simpatizanţi sau colaboratori.

Participarea este benevolă şi se face prin înscrierea şi selectarea autorilor care deţin texte literare corespunzătoare calitativ.

Procedura de înscriere şi participare:

1. Se anunţă intenţia de participare, precizând: nume autor, un scurt CV literar (vezi mai jos indicaţii succinte), o poză de autor și propunerile de texte/creații literare originale. Materialele vor fi trimise până în data de 25 martie 2022, la una din adresele de email: aspra@inforapart.ro, office@inforapart.ro.

2. O comisie delegată de asociaţie se va ocupa de alegerea textelor pentru includerea acestora în volum. Vor fi incluse creațiile literare care corespund calitativ. Dacă textele selectate sunt insuficiente sau necorespunzătoare, comisia va ţine legătura cu dvs. pentru completări, ajustări etc.

3. Până la data de 5 aprilie 2022 cei înregistraţi, selecţionaţi şi înştiinţaţi de includerea în volum vor dona/depune în contul asociaţiei nonprofit ASPRA (Titular: ASPRA (Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice), CF: 13226736, IBAN: RO91 BRDE 180S V569 7508 1800, Banca: BRD Galaţi) suma aferentă numărului de exemplare comandat (minim 2 ex.); un exemplar va cuprinde circa 200-300 pagini şi va costa aproximativ 20-30 lei).

4. După apariţie (termen: 15 aprilie 2022), volumele vor fi expediate autorilor şi/sau celor care le-au comandat, prin poştă, costurile de livrare fiind suportate de către asociaţie.

Alte informaţii utile:

 • Cartea va fi prefaţată de un scriitor profesionist, membru al USR.
 • Cele mai bune lucrări vor fi selectate pentru a fi promovate în revista literară Boema.
 • Volumul va apărea în condiţii tipografice deosebite (format A5, minim 200 pagini, interior a/n, grafică interioară, hârtie 80 gr/mp, coperte policromie, carton 300 g/mp, lucios, broşare cu termoclei), aşa cum i-am obişnuit până acum pe toţi participanţii la proiectele noastre de această natură (click aici pentru a vedea portofoliul).
 • Cei înscrişi vor fi ţinuţi permanent la curent cu evoluţia proiectului.
 • Telefonic (la numerele 0726 337376) sau prin e-mail (adresele indicate mai sus) puteţi solicita orice informaţii suplimentare.

Indicaţii pentru completarea unui scurt CV literar:

Acesta trebuie să cuprindă, opţional, următoarele date:

 • Nume şi prenume, pseudonim literar (dacă este cazul)
 • Locul şi data naşterii
 • Preocupări literare (membru al cenaclului/clubului literar, activitate literară, colaborări literare etc.)
 • Debut literar, în publicaţii şi/sau în volum
 • Volume publicate, premii/distincţii obţinute etc.
 • Proiecte de viitor, intenţii culturale etc.
Cenaclul online «Noduri si Semne» Revista literară Boem@